Sony tvingas betala för privatkopiering i Walkman-telefon

Copyswede vinner ett tvistemål i Lunds tingsrätt. Sony Mobile tvingas betala 300 000 kronor.

Lunds tingsrätt presenterar i dag en dom i en tvist mellan Sony Mobile och Copyswede. Domen säger att Sony Mobile ska betala 300 000 kronor till Copyswede för försäljning av en telefon som kan användas för privatkopiering. Domen handlar om försäljning av en telefon kallad Walkman W715. Copyswede anser att produkten kan användas för privatkopiering av musik. Copyswede anser att Sony bör betala 2,8 miljoner kronor samt ränta för försäljning av produkten men fick sin avgift sänkt med 87,5 procent i domen.

Copyswede har historiskt sett tagit utgifter för försäljning av produkter så som USB-minne, CD-skivor och hårddiskar. Copyswede hoppas på att i framtiden ha möjlighet att ta ut avgift för alla typer av produkter som kan användas för privatkopiering.

Copyswede har inte kommit överens med branschen om en branschbred avgift för telefoner.

Via: copyswede.se Via: svd.se
1970/01/01