Skype för Android får integrering med adressbok

Skype 5.0 för Android lanseras i Google Play.

Skype för Android uppdateras i dag till version 5.0. Den nya versionen av mjukvaran introducerar bland annat en stark integrering med mobiltelefoners kontaktbok. Applikationen kan nu hämta kontakter lagrade på telefoner. Alla adresser som finns i en telefons adressbok kan därefter visas och användas i appen. Användare kan välja att ringa eller skicka meddelanden till kontakter som inte har Skype.

För att utnyttja funktionen måste användares telefonnummer först bekräftas. Detta görs med ett SMS som skickas till telefonen.

Skype 5.0 för Android finns tillgänglig som en uppdatering från Google Play. Microsoft påpekar att fler operativsystem kommer att mottaga liknande funktionalitet under de kommande månaderna.

Via: blogs.skype.com