PC-patch till Battlefield 3 inkommande

DICE lappar ihop slagfältet.

Någon gång under denna vecka släpper DICE en patch till PC-versionen av Battlefield 3. En lista över alla förändringar är på väg in men i runda drag kommer patchen handla om; ”Förbättrad polish, stabilitet, vapenbalansering, squad-hantering, användargränssnittet förbättras och flera åtgärder som adresserar återkopplingar från community – samt borttagning av en så kallad ”negativ musacceleration” som så många har upplevt”.

Man upplyser också ännu en gång att man analyserar data och fuskare kommer att få sona för sina synder.

Via: blogs.battlefield.ea.com