Microsoft lämnar EU-avtalat webbläsarval bakom sig

Kravet för ett programmet som ger val av webbläsare i alla installationer av Windows har upphört i Europa.

Microsofts program för val av webbläsare i Europa har upphört. Med start i dag finns det inget som kräver att Microsoft distribuerar programmet.

Microsofts program för val av webbläsare introducerades i december 2009 som ett krav från EU. Fem år senare har kravet försvunnit och Microsoft valt att sluta tvinga installationen av programmet på användare i Europa. Tanken med programmet var att introducera andra webbläsare än Internet Explorer till användare av Windows.

År 2012 påbörjades en förundersökning mot Microsoft angående programmet. Ett år senare tvingades företaget betala en avgift på mer än 700 miljoner dollar, eftersom en bugg i Windows 7 gjort att vissa användare i Europa inte fått programmet installerat automatiskt.

Via: windowsitpro.com
1970/01/01