iTunes U för iOS uppdateras

Apples utbildningsapp uppdateras med lång rad nya funktioner för elever och lärare.

Apple iTunes U har levererat kostnadsfritt kursmaterial till användare runt om i världen i många år. Några av världens mest kända universitet har laddat upp kurser till tjänsten. I dag uppdateras Apples iOS-app för iTunes U. Den nya appen introducerar många nyheter för både elever och lärare. För elever har den nya versionen av iTunes U fokus på stängda kurser som är tillgängliga för ett fåtal utvalda elever. Elever kan nu ställa frågor som kan svaras av andra elever eller lärare. Frågor och svar kan skickas till elevers enheter via notiser. För lärare ligger uppdateringens fokus på distribution av material från iPad. Så gott som all hantering av kurser kan nu göras från iPad. Lärare kan ladda upp material av olika slag från bland annat Apple Pages, Numbers och Keynote. Lärare kan även använda iPads kamera för att fånga bilder och video som kan laddas upp till en kurs.

Den nya versionen av iTunes U finns nu tillgänglig som en uppdatering i App Store.

Via: itunes.apple.com