Crowdfunding är på väg till YouTube

YouTube presenterar planer på att introducera ett nytt system för finansiering.

YouTube har länge kritiserats för att göra det svårt för YouTube-skapare att tjäna pengar. Hemsidor så som Kickstarter och Patreon har vuxit till nya platser för YouTube-skapare att finansiera sitt arbete. I ett försök att återta finansiering presenterar i dag Googles YouTube en plan på att introducera ett eget crowdfunding-verktyg. Skapare ska i framtiden ha möjlighet att finansiera videos via direkt ekonomiskt stöd från tittare på YouTube.

YouTube och dess skapare får i dag stora delar av sin finansiering från annonser. Utöver detta tillåter YouTube betalväggar för vissa regioner och material. Vissa filmer har bland annat erbjudits mot direkt betalning från tittare. Även om YouTube inte berättat hur det framtida verktyget för crowdfunding kommer att fungera är det troligt att systemet kommer att vara baserat på frivillig finansiering för redan kostnadsfritt material.

YouTube har inte bekräftat när crowdfunding-verktyget är tänkt att lanseras.

Via: youtubecreator.blogspot.ca
1970/01/01