Appar med in-app-köp snart inte ”gratis” i Google Play

Google kommer inte längre skriva att ett spel är ”gratis” när det innehåller i-app köp.

Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse med Google som ska förbättra konsumentguidning vid nedladdning av appar. Överenskommelsen säger att Google inte får markera kostnadsfria spel med in-app-köp som ”gratis”. Förändringen förefaller endast gälla spel och inte vanliga appar och ska vara genomförd i slutet av september.

Beslutet kommer efter de många klagomål gällande barn som lyckats köpa saker i spel som kostat föräldrarna stora summor pengar. Initiativet kommer från EU:s medlemsstater och den Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen beklagar att Apple valt att inte gå i samma riktning som Google och genomföra de förändringar som kommissionen föreslagit.

Via: europa.eu
1970/01/01